Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΚΕΡΔΟΣ!!!


«Όπου υπάρχει ησυχία, πραότητα και ταπείνωση
εκεί κατοικεί ο Θεός»!!!

Βίβλος Βαρσανουφίου και Ιωάννου.

 Μακάριοι και τρισμακάριοι όσοι, μέσα από τον πνευματικό αγώνα, έφθασαν σ’ αυτά τα υψηλά πνευματικά επίπεδα!!!
Είναι εύκολο και κατορθωτό, εάν ο άνθρωπος έχει την θέληση και αγωνισθή, να αποκτήσει την εύνοια και το έλεος του Θεού!!
Τότε, ο Δωρεοδότης Κύριος, ανάλογα με την γνησιότητα της διάθεσης, την καθαρότητα της καρδιάς, την πνευματική επαγρύπνηση και την άοκνη προσευχητική διάθεση, χαρίζει στον αθλητή το τρισένδοξο αυτό δώρο!!!
Την ησυχία, την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη!!!
Αυτό το τρισόκλεον χάρισμα, αποτελεί συγχρόνως και τον πανένδοξο θρόνο στην πυριφλεγόμενη από αγάπη καρδιά των εκλεκτών τέκνων του Ουρανού, όπου αναπαύεται ο εν Τριάδι Θεός!!!