Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ.


«Νίκα λογισμῷ τήν παροῦσαν συμφοράν»!!

Μένανδρος (342-290 π.Χ.)


 Επανειλημμένως, έχουμε τονίσει ότι, ο Πανάγαθος Θεός με τον σπερματικό λόγο εφώτισε σοφούς και σωστούς ανθρώπους στην προχριστιανική εποχή, και αυτοί διετύπωσαν μεγάλες αλήθειες, όπως η παραπάνω.
Πράγματι, πόσο σημαντικό είναι, ο άνθρωπος μετά από μιά μεγάλη συμφορά ή καταστροφή, να μην χάνει τα λογικά του και οδηγείται σε απόγνωση και απελπισία, αλλά να διατηρεί την ισορροπία του!!
Αυτό, βέβαια, κατ’ εξοχήν το επιτυγχάνουν εκείνοι που έχουν βαθειά ταπείνωση, ανδρεία ψυχή, σώφρονα λογισμό και πολλή πίστη στον Θεόν!!    
Και αυτό είναι φυσικό, διότι ο ταπεινός και προσγειωμένος και πιστός άνθρωπος, ως μοναδική καταστροφή θεωρεί τον χωρισμό του από τον Θεόν. Όλα τα άλλα, τα αντιμετωπίζει, με νηφαλιότητα, με υπομονή και με καρτερία!!