Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΘΕΟΣ ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ.


«Ο Θεός δοξάζεται και με τα λόγια, αλλά κυρίως με τα έργα της αρετής, που φωνάζουν πολύ δυνατότερα από τα λόγια, την μεγαλοπρεπή δόξα του Θεού»!!

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662 μ.Χ.)

 Ο Θεός, βεβαίως, είναι Αυτοδόξαστος!!!
Τα δημιουργήματα Του, ορατά και αόρατα, επουράνια και επίγεια, δοξάζονται από Αυτόν!!!
Για να είμασθε, λοιπόν, ακριβείς, όταν λέμε ότι δοξάζομε τον Θεόν με τα καλά λόγια και πολύ περισσότερο με τα θεάρεστα έργα μας, εννοούμε, όχι ότι προσφέρουμε κάτι στον Θεόν, αλλά απλά ότι, προσπαθούμε με συνέπεια να εκτελούμε τις εντολές Του και επομένως, δεν γινόμασθε αφορμή και αιτία να υβρίζεται ο Θεός, αλλά να δοξολογείται από όσους βλέπουν ότι, βαδίζουμε σωστά και σύμφωνα με τα εντάλματά Του.