Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Ο ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΖΗΛΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΒΛΑΠΤΕΙ.

«Χρειάζεται προσοχή και διάκριση να μην κάνουμε κακό από υπερβολικό ζήλο  »…

Αγίου Παϊσίου (1924-1994),
«Διδαχές και αλληλογραφία», σ.77.

Η διάκριση είναι το αλάτι όλων των αρετών!!!
Όλοι, ανεξαιρέτως, οι Άγιοι άνθρωποι, παλαιότεροι και σύγχρονοι, την διέθεταν ως ακριβό δώρο από τον Θεόν!
Το χάρισμα αυτό της διακρίσεως, αποτελεί πράγματι την κορωνίδα των θείων δωρεών και συντελεί άμεσα εις το «διακρίνειν το βλάπτον από του σώζοντος»!!!