Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

«ΚΛΑΙΕΤΕ ΜΕΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΩΝ»!!


«Να μην περιγελάς την πτώση του πλησίον σου, αλλά να συμπαρίστασαι και να δίδεις το χέρι σου  σ’εκείνον που ευρίσκεται κάτω»!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328-390 μ.Χ.).

 
          Πόσο σπουδαία, εμπνευσμένη και φιλάνθρωπη συμβουλή από αυτόν τον μεγάλο Πατέρα και Θεολόγο της Εκκλησίας μας!!
          Πόσο καλλίτερη θα ήταν η καθημερινότητα μας, εάν στην θέση της ψυχρότητας υπήρχε η ευαισθησία, στην θέση της σκληρότητας υπήρχε η κατανόηση και στην θέση της απάνθρωπης συμπεριφοράς η ειλικρινής αγάπη!!
          Αλλά, αυτά τα επιτυγχάνει μόνον ο άνθρωπος που ακολουθεί στα ίχνη του Κυρίου και Λυτρωτή μας!!
          Αυτός, δηλαδή, ο άνθρωπος του Χριστού, όχι μόνο δεν περιγελά τον συνάνθρωπό του για τις πτώσεις του, αλλά αντίθετα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να τον βοηθήσει να σηκωθή και μ’ αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε Άγγελο παρηγοριάς και φιλαλληλίας!!