Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΑΜΜΩΝΑ.

Ο Αββάς Αμμωνάς, όταν πήγαν κάποιοι, ταραγμένοι, και του είπαν: «Έλα να δεις ότι υπάρχει γυναίκα στο κελλί του τάδε αδελφού», έδειξε μεγάλη αγάπη, διάκριση και ευσπλαχνία.
Καταλαβαίνοντας ότι ο αδελφός είχε κρύψει την γυναίκα μέσα σ’ ένα πιθάρι, πήγε και κάθησε πάνω σ’ αυτό και τους προέτρεψε, να ψάξουν όλο το κελλί. Καθώς δεν την ανακάλυψαν, τους είπε: «Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Έτσι τους έκανε να νοιώσουν ντροπή και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κάτι, εις βάρος του πλησίον.
       Και τον αδελφό όμως τον σωφρόνισε, γιατί όχι μόνο τον σκέπασε, αλλά όταν του δόθηκε η  κατάλληλη ευκαιρία τον διώρθωσε. Μόλις έφυγαν οι κατήγοροι, του έπιασε το χέρι και του είπε: «Φρόντισε την ψυχή σου, αδελφέ». Και ο ένοχος, αμέσως συγκινήθηκε, έπεσε σε κατάνυξη, απομάκρυνε την γυναίκα που και αυτή μετανόησε, και εν συνεχεία με δάκρυα ζητούσε το έλεος του Θεού και εσώθηκε!!