Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Η ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΝΥΚΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.


Ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής έδινε μεγάλη σημασία στην συνεχή και αδιάλειπτη προσευχή προς τον Κύριον, οπότε με μια ομάδα πνευματικών του παιδιών ωργάνωσε την συνεχή προσευχή, επί εικοσιτετράωρου βάσεως με παράδειγμα τις περίφημες Μονές των «Ακοιμήτων»
         Διεσώθη το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φέρουμε στο φως της δημοσιότητος από το βιβλίο  «Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής. Μιά σύγχρονη μορφή της Πάτμου (1888-1970)» σελ.121 του αειμνήστου γ.Παύλου Νικηταρά.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘ' ΟΛΟΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟΝ:

1-2 μετά μεσημβρίαν
Στέλλα Μαυράκη: Διά τα ορφανά και τας χήρας.

2-3 μετά μεσημβρίαν
Καραντάνη: Διά τους βλασφήμους να παύσουν να βλασφημούν.

3-4 μετά μεσημβρίαν
Μαρία Ρούσσου: Διά τους μη έχοντας εργασίαν.

4-5 μετά μεσημβρίαν
Ελευθ. Μουρτζανού: Διά τους διδασκάλους και τους μαθητάς.

5-6 μετά μεσημβρίαν
Ουρανία: Διά τους φυλακισμένους και τους αγωνιζομένους διά την ελευθερίαν.

6-7 μετά μεσημβρίαν
Αμφιλόχιος Ιερομόναχος: Διά τα παιδιά του δρόμου και τους κλονιζομένους ηθικώς.

7-8 μετά μεσημβρίαν
Ευρυδίκη: Διά τους Μοναχούς και τας Μοναχάς, ώστε να προαχθούν πνευματικώς.

8-9 μετά μεσημβρίαν
Ελένη Πετράκη: Διά τους πτωχούς, τους αστέγους και τους πρόσφυγας.

9-10 μετά μεσημβρίαν
Μανωλάκη: Διά τους ταξιδεύοντας, τους ξενιτεμένους και τους οδοιπορούντας.

10-11 μετά μεσ.
Ζαχαρένια: Διά τους Ιεραποστόλους, άνδρας και γυναίκας.

11-12 Μεσονύκτιον
Ζαχαρένια: Διά τους μη προσευχομένους και τους μη εκκλησιαζομένους.

12-1 Μεσονύκτιον
Στέλλα: Διά τους αδυνάτους εις την πίστιν.

1-2 προ μεσημβρίας
… : Διά τους αθέους και τους ασεβείς, ώστε να προσέλθουν εις τον Χριστό.

2-3 προ μεσημβρίας
… : Διά τους Βασιλείς, τους Προέδρους και τους  Υπουργούς, ώστε να διοικούν Χριστιανικώς.

3-4 προ μεσημβρίας
Χριστίνα: Διά τους Ιερωμένους, ώστε να εκτελούν ευσεβώς τα καθήκοντά των.

4-5 προ μεσημβρίας
Μοναχαί Ευαγγελισμού : Όπως, ο Κύριος, παρουσιάση ποιμένας και Μοναχούς με ευσέβεια.

5-6 προ μεσημβρίας
… :

6-7 προ μεσημβρίας
Αμφιλόχιος Ιερομόναχος: Διά την ένωσιν των Εκκλησιών.

7-8 προ μεσημβρίας
Μ.Κουφάκη: Διά τους ασθενείς και τους εν θλίψεσι όντας.

8-9 προ μεσημβρίας
Ιοκάστη: Διά τους αμαρτωλούς και τους κινδυνεύοντας ηθικώς.

9-10 προ μεσημβρίας
… : Διά τους Ιατρούς, τους Νοσηλευτάς, τας Νοσοκόμας και τους Φαρμακοποιούς, ώστε να ζουν ευσεβώς.

10-11 προ μεσημβρίας
Άννα Ζερβού: Διά την ειρήνευσιν των Χριστιανικών οικογενειών.

11-12 προ μεσημβρίας
… : Διά την ειρήνευσιν του κόσμου και διά να έλθη η Βασιλεία του Χριστού επί της γης.

12-1 μεσημβρία
… :

Διά τα κενά, θα προσπαθήσω να τα συμπληρώσω. Εύχομαι ο Κύριος να σας δώση την δύναμιν να εργασθήτε προς δόξαν Αυτού και σωτηρίαν των ψυχών των αδελφών μας Χριστιανών και υμών!!

Με πατρικάς ευχάς και ευλογίας
Αμφιλόχιος Ιερομόναχος
Εν Πάτμω τη 5η Απριλίου 1957