Τρίτη 21 Απριλίου 2020

«ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙ ΘΕΟΥ» (Ιωαν.6,45)!!


«Το Πνεύμα του Θεού είναι Εκείνο που διδάσκει την ψυχή να αγαπά τους πάντας και τα πάντα!!  Όταν, λοιπόν, η ψυχή αγαπήσει δια του Πνεύματος του Αγίου, τότε, δεν θέλει ούτε ένα πράσινο φύλλο να κόψει ούτε καν να πατήσει και το ταπεινότερο αγριολούλουδο»!!

Αγ. Σωφρονίου, «Όσιος Σιλουανός», σ.508


Αυτός ο λόγος, είναι μία σπουδαία αλήθεια, την οποία ευρίσκομε επανειλημμένα αποθησαυρισμένη  στις διδαχές όλων των μεγάλων Πατέρων μας, παλαιοτέρων και νεωτέρων!!
Το ίδιο, για παράδειγμα, έλεγε και ο σύγχρονός μας Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης με άλλα λόγια, τονίζοντας ότι, η ολοκληρωτική λατρευτική αγάπη του ανθρώπου απευθύνεται προς τον Θεόν, η αγάπη μέχρι θυσίας προς όλους τους συνανθρώπους μας, ανεξαιρέτως, φύλλου-εθνικότητας-θρησκείας κ.τ.λ., και το ξεχείλισμα της αγάπης μας εκχέεται σε ολόκληρη την άλογη κτίση!!
Για να αποκτήσουμε, όμως, αυτή την αγάπη, οφείλουμε να απεγκλωβισθούμε από τον εαυτό μας και όλες τις συναισθηματικές εξαρτήσεις, να ταπεινωθούμε βαθειά, να καθαρίσουμε την καρδιά μας  από πάθη και αμαρτίες, και να στρέψουμε ολόκληρο τον εαυτό μας προς τον Πλάστη και Δημιουργό μας!!