Κυριακή 10 Μαΐου 2020

ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ!!


«Δίχως αρετή και πόνο γιά την Πατρίδα και βαθειά πίστη στον Αληθινό Θεό, Έθνη δεν υπάρχουν»!!

Στρατηγός Μακρυγιάννης (1797-1864).


          Αυτός ο μεγάλος και ευλαβής θυμόσοφος, ένας από τους αγνότερους ήρωες της Απελευθερωτικής μας Επαναστάσεως του 1821, ο Μακρυγιάννης, με τόσο όμορφο, απλό και γλαφυρό τρόπο διετύπωσε την μεγάλη αυτή αλήθεια!!
          Πράγματι, η Πατρίδα για να στηριχθή χρειάζεται αγώνες μέχρι θυσίας και ολοφώτεινες προσωπικότητες, χωρίς ψεγάδια και ανθρωπόλεθρα πάθη.
          Αντίστοιχα, τα Έθνη γιά να υπάρξουν διαχρονικά και να μεγαλουργήσουν, απαιτείται να έχουν ως βαθύτερο θεμέλιο την ακράδαντη πίστη εις τον Θεόν, διότι Αυτός είναι Εκείνος ο Οποίος καθορίζει τα όρια των Εθνών και τον χρόνο της υπάρξεώς τους, ανάλογα με την σωστή ή λανθασμένη πορεία τους και κυρίως, με την ακλόνητη αφοσίωσή τους εις Αυτόν!!!