Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ι.Μ.ΜΕΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-1994.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΤΟ ΕΤΟΣ 1994.

          Με την ευχή και ευλογία του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ο τότε Γεώργιος Μπουτσουρής (και τώρα, αείμνηστος μοναχός Εφραίμ), βιντεοσκοπεί την μοναδική και σπουδαία τράπεζα της Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους και σεβαστοί Γέροντες της Ιεράς Μονής, κάμνουν την λεπτομερή ξενάγηση, ολοκλήρου του Ιερού αυτού χώρου, δίδοντας ιδιαιτέρα έμφαση στις ξακουστές αγιογραφίες του περιφήμου αγιογράφου Θεοφάνους του Κρητός, που εδημιούργησε αθάνατα εικονογραφικά έργα, επί εποχής της Τουρκοκρατίας.

Αρχείο Γ & Β Μπουτσουρή.