Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

«ΜΗ ΙΣΘΙ ΩΣ ΛΕΩΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΣΟΥ» (Σοφ.Σειρ.Δ’30’)!!!

«Γλυκύς είναι ο πατέρας με την φρόνηση και την σωφροσύνη και όχι με τον θυμό και την οργή»!

 Στοβαίου ΠΓ’10.

           Πολύ σωστά οι σοφοί πρόγονοι μας, παρ’ ότι εζούσαν στην εποχή της ειδωλολατρείας, είχαν συλλάβει και διατυπώσει την αλήθεια της ορθής συμπεριφοράς του πατέρα μέσα στην οικογένεια.

          Ο αληθινός πατέρας, δεν είναι τύραννος και δυνάστης, δεν είναι αυθέντης και φόβητρο και δεν είναι εγωιστής και επιθετικός…

          Αντίθετα, είναι γλυκύς και προσηνής, είναι πράος και διδακτικός και ασφαλώς είναι ταπεινός και ειρηνικός!!

          Μ’ αυτόν τον τρόπο, επιβάλλεται με το φωτεινό παράδειγμα του μέσα στην οικογένεια του και τις ατέλειες που ως άνθρωπος έχει, τις αναπληρώνει η Χάρις του Θεού, η Οποία εκχέεται άφθονη στον ταπεινό και φιλήσυχο άνθρωπο, και μέσω αυτού σε όλο το περιβάλλον του!!