Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

«ΜΟΝΟΣ ΜΟΝΩ ΘΕΩ»!!!


«Σε θέματα συνειδήσεως, ο κανόνας της πλειοψηφίας δεν έχει καμμία θέση και αξία»!!!

Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948).

            Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος και ιδεολόγος πολιτικός, του παρελθόντος αιώνος, που έδρασε στην Ινδία, πρώτιστα με το παράδειγμά του και εν συνεχεία με τον εμπνευσμένο λόγο του, εδίδαξε τους Ινδούς, αλλά και όλο τον κόσμο, πώς αποκτάται η πραγματική ελευθερία!

             Με καθαρή συνείδηση, που την ενέπνεε ο σπερματικός λόγος, τον οποίο είχε φυτεύσει ο Θεός στην καρδιά του, διότι δεν ήταν Χριστιανός, διετύπωνε τέτοιες μεγάλες αλήθειες, που πρώτος τις εφάρμοζε στην ζωή του, όπως η παραπάνω!

            Και τα αποτελέσματα της συνεπείας λόγου και πράξεως του, ήσαν καταπληκτικά!!

          Κατάφερε, ένας μόνο άνθρωπος, να ανατρέψει και να ταπεινώσει ολόκληρη την Βρετανική Αυτοκρατορία και συγχρόνως, να αναδειχθή σε μία από τις Μεγαλύτερες Προσωπικότητες, όλων των εποχών!!