Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

«ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ».

«Να μην πιέζεις τον εαυτό σου να καταγίνεται στην υπερβολική εργασία, διότι τότε η εργασία μετατρέπεται σε δουλεία… Το σωστό και ωφέλιμο είναι όλα να γίνονται με μέτρο και τάξη»!!

 

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος (308-373 μ.Χ.).

          Ο Καλός Θεός, έπλασε τον άνθρωπο, «εργάζεσθαι και φυλάττειν» τον επίγειο Παράδεισο της Εδέμ!!

          Αυτό, οφείλομε πάντοτε να το ενθυμούμεθα, ει δ’ άλλως η εργασία μετατρέπεται σε σκλαβιά και ο άνθρωπος σε δούλο της καθημερινότητας…

          Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, με την κάθοδο του στην γη, μας εδίδαξε, εκτός των άλλων, και την έννοια της σωστής και ισορροπημένης εργασίας, με το Πανάγιο παράδειγμά Του!!!

          Λόγου χάριν, το κοσμοσωτήριο έργο Του, ο Ίδιος το ονόμαζε εργασία και ετόνιζε χαρακτηριστικά: «Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι» (Ιωάν. Ε’17’)!!!

          Άρα, η εργασία είναι ευλογημένη από τον Θεόν και δεν αποτελεί καταπόνηση, αγγαρεία και εξουθένωση, αλλά παραγωγική απασχόληση, ωφέλιμη γιά όλους είτε σκοπός της είναι το «ζην» είτε το «ευ ζην»!!