Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΚΟΣΜΟΝ!!!

 

            Ο «Τετραπέρατος Σταυρός» του Κυρίου μας, κατά τον Μέγα Αθανάσιο τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, αγκαλιάζει και τα τέσσερα σημεία του Ορίζοντα!!

          Επομένως, είναι φυσικό, το ανυπέρβλητο παράδειγμα του Θεανθρώπου Λυτρωτή μας, να το μιμούνται, όλοι όσοι πιστεύουν εις Αυτόν, ανεξαρτήτως φυλής, αποχρώσεως, γλώσσης και εθνικών ή τοπικών παραδόσεων.

      Έχομε, λοιπόν, Μάρτυρες, Οσίους, Ασκητές και όλες τις λοιπές κατηγορίες Αγίων, που έδωσαν αίματα, κόπους, ιδρώτες, και την ίδια τους την ζωή από ολοκληρωτική Αγάπη και αφοσίωση στον Ένα και Μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή μας!! Τον δι’ όλους τους ανθρώπους και όλων την Σωτηρία, Παθόντα, Σταυρωθέντα, Ταφέντα και Αναστάντα από τους νεκρούς, τον Γλυκύτατον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν!!!