Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

«ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΦΟΒΟΥ» (Εκκλ. ΙΒ’13’)!!!

 

«Όπου υπάρχει ο φόβος του Θεού, πολύ εύκολα εξαλείφεται μία κακή συνήθεια, έστω και αν είναι μακροχρόνια»!!!

 Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.).

           «Ο φόβος φυλάει τα έρημα», λέγει θυμόσοφα ο Λαός μας και έχει απόλυτο δίκαιο!!

          Εάν αυτό ισχύει, χωρίς εξαιρέσεις, στην καθημερινότητα όλων μας, πόσο μάλλον οφείλομε, «μετά φόβου και τρόμου» να αγωνιζώμεθα, όπως μας συνιστά ο Θείος Απόστολος Παύλος, γιά την σωτηρία μας;;;!!!

          Όταν, λοιπόν, υπάρχει μέσα μας αυτός ο Θείος φόβος, που διατηρεί ζωντανή και ευαίσθητη την συνείδησή μας, τότε με ευκολία δυνάμεθα να απομακρυνθούμε από τις κακές και θανατηφόρες συνήθειες!!