Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΑΦΑΤΟ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!

 

«Όπως η αγάπη της Παναγίας μας, προς τον Κύριόν μας, υπήρξε Απέραντη και Ακατάληπτη, έτσι άπειρος και ακατάληπτος παραμένει γιά εμάς, ο πόνος Της (προ του Σταυρικού Πάθους του Υιού Της)»!!!

 

«Ο Όσιος Σιλουανός», σ.425

Αγίου Σωφρονίου.

          Ένας από τους καλλιτέρους δοξολογικούς ύμνους, που αποδίδουν το άφθαστο και ανυπέρβλητο μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι και το πρώτο από τα μεγαλυνάρια της εορτής της Υπαπαντής!!

           Το αντιγράφουμε, γιά να το θυμηθούμε σεβαστικά και προσευχητικά, όλοι μας: «Ἀκατάληπτόν ἐστι τὸ τελούμενον ἐν σοί, καὶ Ἀγγέλοις καὶ βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνὴ»!!!

          Στον άφθαστα μελίρρυτο και Θεολογικό αυτόν ύμνο, είμεθα ατελείς και αδύνατοι να προσθέσωμε κάτι επί πλέον!

      Απλώς, όλοι μας και ο καθένας χωριστά, καλούμεθα με ταπεινό φρόνημα και καθαρή καρδιά να τον μελετήσωμε, και ανάλογα προς την αφοσίωση και την αγαπητική μας διάθεση προς την Θεοτόκο, να μας χαρισθή η βαθύτερη πνευματική του κατανόηση!!

          Τότε, είναι βέβαιο ότι, η καρδιά μας θα γεμίσει από ευγνωμοσύνη και χαρά προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και Θεού ημών και κατά χάριν Μητέρα όλων μας!!!