Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Ο ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ!!«Οι αμαρτωλές και πονηρές ενέργειες και πράξεις μας, ταλαιπωρούν αφάνταστα την συνείδησή μας, από αυτήν εδώ την ζωή και βιώνουμε μιά πραγματική κόλαση, πριν από την αιώνια κόλαση»!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.)

        Υπ’ αυτήν την έννοια και μόνο, μπορεί εν μέρει να κατανοηθή η λαϊκή παροιμία ότι, «εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση»…
        Όχι, βέβαια, ότι, εξοφλούμε εδώ τις παραβάσεις και τα σφάλματά μας, διότι υπάρχει η μετά τον θάνατον αιωνία και απόλυτος Κρίσις του Θεού, εάν δεν μετανοήσωμε ειλικρινά και δεν αποκαταστήσωμε διά των ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, από εδώ, τις σχέσεις μας με τον Θεόν!!
        Αλλά η Άπειρη Αγάπη Εκείνου, έχει φυτέψει μέσα στον καθένα μας την συνείδηση και γιά να μας προφυλάσσει και γιά να μας ελέγχει, όταν υποπίπτωμε σε οποιαδήποτε παράβαση!!
        Αρκεί, αυτή την συνείδηση, να την διατηρούμε ζωντανή, διότι, όταν επιμένωμε στο κακό και στην αμαρτία, τότε υπάρχει ο μέγιστος κίνδυνος να την καταπνίξωμε και να την νεκρώσωμε…
Προσοχή, λοιπόν, στην διατήρηση της συνειδήσεως μας, ώστε να παραμένει πάντοτε ζωντανή και νηφάλια!!