Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 4E - 5/9

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 4E - 5ο μέρος (Καλύβη Δανιηλαίων, Κατουνάκια)