Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!

 


Ο γέρων Δανιήλ στην Νέα Σκήτη έζησε 115 χρόνια!!
Είχε οξυτάτη όραση!!
Ενίοτε, όταν έκανε κομποσχοίνι πήγαινε ο διάβολος με την μορφή τσακαλιού και του τραβούσε το κομποσχοίνι… 
Εκείνος, όμως, συνέχιζε τον αγώνα του!!