Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

ΜΗ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ… ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» (Ματθ. ΣΤ’19’)!!!

 

«Μην επιζητείς πρόσκαιρα αγαθά, γιατί φεύγουν γρήγορα και διαλύονται σαν τον καπνό!

Να αγωνίζεσαι, με μοναδικό σκοπό την σωτηρία της ψυχής σου!»!!

 

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος (ΣΤ’ αιώνας)

 

          Μόνον όταν συνειδητοποιήσωμε ότι, είμεθα πρόσκαιροι και προσωρινοί σ’ αυτήν την Γη, τότε θα απεγκλωβισθούμε από την μανία του πλουτισμού και της αποκτήσεως κτημάτων και χρημάτων.

               Όσο ζούμε με την ψευδαίσθηση της μακροζωίας και της φιλόϋλης απολαύσεως, δεν πρόκειται να κατανοήσωμε ποτέ, την πραγματικότητα της εδώ παραμονής μας, που αποτελεί μόνο ένα πέρασμα, και της εκεί μονίμου εγκαταστάσεώς μας, στην Αιώνια Πατρίδα μας.  

          Αυτή,  την σωστή και υγιή αίσθηση και συναίσθηση, θα την έχωμε μόνο, όταν πιστέψωμε βαθειά εις τον Θεόν, όταν καθαρίσωμε την καρδιά μας από τα πάθη μας και όταν ταπεινά αποφασίσωμε  να Τον ακολουθήσωμε, εκτελώντας με πιστότητα τις εντολές Του!

          Τότε, όντως θα διαπιστώσωμε ότι, ο κόσμος αυτός είναι παροδικός και σ’ αυτόν παροικούμε και παρεπιδημούμε…

          Συγχρόνως, όμως, θα μας αποκαλυφθή η απέραντη και Αιώνια Βασιλεία του Θεού, ο Οποίος μας προσκαλεί και μας περιμένει, γιά να μας Την χαρίσει μετά από ένα μικρό, σωστό και συνειδητοποιημένο πνευματικό αγώνα!!