Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

ΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΩΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, ΩΣ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ!!!

 

«Να επιδιώκωμε, με κάθε τρόπο, μία ολόκληρη ημέρα της Εβδομάδος, να την αφιερώνωμε στην λατρεία και την ακρόαση του λόγου του Θεού και εν συνεχεία, στην εμβάθυνση σ’ αυτά που ακούσαμε»!!

 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.),

Ε.Π.Ε. 9,164.

 

          Υπάρχει ωραιότερη και επωφελέστερη συμβουλή και σύσταση από την ευλογημένη αυτή προτροπή, του Ιερού Αυτού Πατρός της Εκκλησίας μας;;!!

          Εάν αποφασίζαμε όλοι μας, να καθιερώσωμε, επί παραδείγματι, την ημέρα της Αγίας Κυριακής, ως ημέρα Λατρείας του Θεού και συγχρόνως, ευχαριστίας προς Αυτόν και εντρυφήσεως στον Αιώνιο Λόγο Του, τότε σίγουρα και ως πρόσωπα και ως οικογένειες και ως ανθρώπινη Κοινωνία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα μετετρεπώμεθα σε επιγείους αγγέλους!!

Επί πλέον, με αυτόν τον απλό και εύκολο τρόπο, θα μετατρέπαμε την έμπονη καθημερινότητά μας σε Παραδείσια Ζωή και θα επραγματοποιείτο αυτό που από συνήθεια (δυστυχώς), επαναλαμβάνομε στην Κυριακή Προσευχή: «λθέτω βασιλεία σου. Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν, κα π τς γς» (Ματθ. ΣΤ’10’)!!!