Δευτέρα 5 Απριλίου 2021

«ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ ΣΕ ΔΙΔΟΥ» (Λουκ. ΣΤ’30’)!!!

 

       Ερώτησε κάποτε κάποιος έναν εμπνευσμένο γέροντα:
        «Δεν γινόμασθε ένοχοι, όταν δίνουμε ελεημοσύνη σε κακούς και σπάταλους ανθρώπους;».
        Και ο γέροντας απάντησε:
       «Αν ο καλός Θεός είναι “ένοχος” που χορηγεί τόσο απλόχερα και τόσο πλούσια τα αγαθά του και στους δικαίους και στους αδίκους, τότε θα είμασθε και εμείς ένοχοι. Και αν ο Κύριος θεωρηθή ένοχος, που έδωσε το ταμείο των Αποστόλων στον Ιούδα, τότε είναι ένοχοι και όλοι εκείνοι που εφαρμόζουν τον λόγον του Κυρίου: “παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου” (Λουκ. ΣΤ’30’)!!!