Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ «ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΥ» ΔΙΚΑΙΟΥ!!

 «Τόν αυτόν μή δικοντα, οδείς παραβλάψαι δύναται»!!!


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.)

 

          Μεγίστη διαπίστωσι, από τον μεγαλύτερο Εκκλησιαστικό Ρήτορα και Έναν από τους Οικουμενικούς Διδασκάλους της Εκκλησίας μας!

          Όντως, αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του με τις πράξεις του και την εν γένει συμπεριφορά του, δεν κινδυνεύει να βλαφθή από κανέναν!

          Μόνον εμείς οι ίδιοι έχομε την δυνατότητα να αμαρτήσωμε ή να διαπράξωμε το οποιοδήποτε σφάλμα και επομένως, μόνον από εμάς κινδυνεύει… ο εαυτός μας.

          Οσονδήποτε και εάν προσπαθήσουν να μας βλάψουν οι άλλοι, επί της ουσίας κανένα κακό δεν υφιστάμεθα, διότι ο αδικούμενος, πάντοτε έχει  συμπαραστάτη τον Δικαιοκρίτη Θεό, που ναι μεν επιτρέπει μέσα στην Άπειρη Αγάπη και την Πανσοφία Του, «κάποιες μικροζημιές», αλλά το πνευματικό κέρδος που απορρέει από αυτές, όταν με υπομονή τις υπομένομε, είναι τεράστιο!!