Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΥΛΟΓΙΑ, ΚΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!

 


«Η σωματική υγεία και η ψυχολογική ευεξία, είναι καλλίτερες από όλα τα πλούτη και το χρυσάφι του κόσμου! Καλλίτερα εύρωστο σώμα, παρά αμέτρητα πλούτη!»!!

 Μέγας Βασίλειος (330-379 μ.Χ.)

          Ασφαλώς, και το πρώτιστο είναι η πνευματική υγεία και ο συνειδητός αγών του ανθρώπου να μην αμαρτάνει!
        Αλλά, και η σωματική υγεία αποτελεί πολύτιμο δώρο και πρέπει να αξιοποιείται, προς δόξαν Θεού!
         Αυτό μας το τονίζουν όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, διότι με τα καθαρά πνευματικά μάτια που τους είχε χαρίσει ο Θεός, έβλεπαν το σώμα ως εργαλείο της ψυχής!
         Επομένως, το φυσιολογικό συμπέρασμα αυτής της τοποθετήσεως ήταν: «Εάν εξ αιτίας σου καταστρέψεις το εργαλείο, με τί θα αγωνισθής τόσο εις τον καθημερινό όσο και κυρίως, εις τον πνευματικό αγώνα;;»!
        Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι, όταν κάποιος χάσει την υγεία του, δεν έχει την ευκαιρία να αγωνισθή και να σωθή. Απλώς, αλλάζει ο τρόπος του αγώνος και την πρώτη και κύρια θέσι, αποκτά η υπομονή και η ταπείνωσις!
        Άρα, και όταν έχωμε το πολύτιμο αγαθό της υγείας να το εκμεταλλευώμεθα διά την σωτηρία μας, αλλά και όταν το στερούμεθα, να αντιμετωπίζωμε ως ευλογία την ασθένεια, και ως ευκαιρία διά να μάθωμε να υπομένωμε και να ταπεινούμεθα!!