Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ!!

 

Εκείνος που πιστεύει στον Κύριον,

φοβάται την κόλαση!

 ~~~

Κι εκείνος που φοβάται την κόλαση,

εγκρατεύεται από τα πάθη!

 ~~~

Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη,

υπομένει όσα θλίβουν!

 ~~~

Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν,

θα αποκτήσει την ελπίδα στον Θεόν!

 ~~~

Η ελπίδα στον Θεόν απομακρύνει το νου

από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήϊνα!

 ~~~

Και όταν χωρισθή από την εμπάθεια ο νους,

αποκτά την αγάπη προς τον Θεόν!!

~~~