Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Η ΕΥΩΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ!!

 

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, στο βιβλίο του «Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα», αναφέρει έναν οικοδομητικό λόγο από κάποια συνομιλία που είχε με τον Γέροντα Αρσένιο τον Σπηλαιώτη, όπου ο «παππούς» με απλότητα εκφράζει την παρακάτω απορία:

«Όταν κάνω κομποσχοίνι όρθιος, αισθάνομαι έντονα ευωδία Θεϊκή, όταν, όμως,  λέω την Ευχή καθιστός, ελάχιστη ευωδία αισθάνομαι!»!!

Παρ` όλο που ήταν ενενήντα πέντε χρονών ο Γέροντας Αρσένιος, αγωνιζόταν φιλότιμα και συνέχεια πλουτίζονταν πνευματικά, και ας είχε αποθηκευμένα πολλά πνευματικά κεφαλαία!!

Ο Όσιος Παΐσιος πολύ εθαύμασε, διότι η ευωδία της προσευχής προϋποθέτει καθαρά καρδία, στην οποία ενοικεί το Άγιον Πνεύμα!!!