Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ!!!

 

<< Μην οργίζεσαι εναντίον του πλησίον σου. Θα μου πεις:

“Μα ο τάδε με αδίκησε, με προσέβαλε, με συκοφάντησε, με έβλαψε χωρίς λόγο...”.

Αλλά πες μου και εσύ:

-Ποιός Αδικήθηκε περισσότερο από τον Ίδιο τον Θεάνθρωπο;

-Ποιός Κακολογήθηκε;

-Ποιός Συκοφαντήθηκε;

-Ποιός Χλευάσθηκε;

-Ποιός Ατιμάσθηκε περισσότερο, αν και Αναμάρτητος;

-Ποιός Ραπίσθηκε;

-Ποιός Εμπτύσθηκε;

-Ποιός Μαστιγώθηκε;

-Ποιος, τέλος, Σταυρώθηκε σαν κακούργος, αν και τελείως Αθώος;

Και όμως, με όλα αυτά, Εκείνος δεν οργίσθηκε και δεν κάκισε τους ανόμους Σταυρωτές Του. Αλλά και πάνω στον Σταυρό ακόμη, προσευχόταν λέγοντας: "Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι" (Λουκ. ΚΓ’34’)!!! >>!!

 Άγιος Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστώφ (1651-1709)