Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Η ΑΛΗΘΗΣ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ!!

 

 

«Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας, πρέπει να τιμάται περισσότερο, 

από το ύψος όλων των επιστημών»!!