Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ!!

«Το να μην περιφρονήσει κανείς το δώρο που του κάνει ο άλλος,

είναι καρπός ταπεινοφροσύνης!

Διότι (το δώρο) πρέπει να το δέχεται με ευχαριστία,

ακόμη και αν είναι μικρό και ασήμαντο»!!

Αββάς Δωρόθεος (6ος αιώνας)