Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΘΕ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΟΠΟΣ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!!

 
 

Ένας Γέροντας εμόναζε στην έρημο, και το διάστημα που περπατούσε γιά να προμηθεύεται το νερό, ήταν δώδεκα μίλια.

Κάποια φορά, λοιπόν, που επήγε να πάρει νερό, εκουράσθηκε και είπε:

«Τί χρειάζεται αυτός ο κόπος; Θα έλθω να μείνω κοντά στην πηγή».

Μόλις είπε αυτή την κουβέντα, στρέφει το κεφάλι και βλέπει κάποιον να τον ακολουθεί, και να μετράει τα βήματά του.

Τον ρωτάει ευθύς:

«Ποιός είσαι εσύ;».

«Άγγελος Κυρίου» του απαντά, «σταλμένος να μετρήσω τα βήματά σου γιά να σου δώσω τον μισθό σου»!!

Μόλις το άκουσε αυτό ο Γέροντας, ενθαρρύνθηκε, έγινε προθυμότερος και μάλιστα, επήγε άλλα πέντε μίλια πιὸ βαθειά στην έρημο!

 

Μέγα Γεροντικό.