Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ: ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ!!!


 

«Γιά να έχουμε σαφή εικόνα του προσώπου του

Ιησού Χριστού χρειαζόμασθε τα εξής δύο:

Την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση.

Η Ιερά Παράδοση είναι και αυτή γραμμένη.

Είναι, ότι είπαν οι Αποστολικοί Πατέρες

και όλοι οι άλλοι Πατέρες γιά το

Πρόσωπο του Ιησού Χριστού»!

 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος