Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΛΟΓΟΝ!!


 

«Ὁ λόγος σου να είναι ήρεμος, ταπεινός, σοβαρός και ωφέλιμος. Η σιωπή, θα σε βοηθήσει να λες μόνο τα απαραίτητα λόγια, με διάκριση»!

«Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω»!!!

(Εφεσ.Δ΄29΄)