Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!

 

 «Η επιείκεια είναι η αρετή που δηλώνει:

 Την ευμένεια!

Την πραότητα!

Την μετριοπάθεια!

Την ευγνωμοσύνη!

Την αγαθότητα!

 Η επιείκεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας, 

που φανερώνει ευγένεια γενναίας και αγαθής ψυχής»!!

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως