Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΟΛΩΝ!!

             Κάποιος ερώτησε τον γέροντα Επιφάνιο:

«Πού είναι η αγάπη του Θεού, αφού αφήνει και πεθαίνουν και μικρά παιδιά;»

Ο γέρων π. Επιφάνιος, απάντησε ως εξής:

«Ο Θεός, έχει αναθέσει στους γονείς την ανατροφή των παιδιών Του και όχι των παιδιών τους!

Του Θεού είναι τα παιδιά και όχι δικά τους!

Το πότε, λοιπόν, θα τα καλέσει κοντά Του, Εκείνος μόνον το αποφασίζει!

Ενίοτε, μάλιστα, ο Πάνσοφος Θεός, με τις εκδημίες των μικρών παιδιών, ενεργεί όπως ο βοσκός απέναντι σε μία δύστροπη προβατίνα, που δεν θέλει να μπη στο μαντρί: Παίρνει στην αγκαλιά Του το αρνάκι και η προβατίνα Τον ακολουθεί πειθήνια!»!!

 


 

Ο μακαριστός γέρων Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, εγεννήθη την 27ην Δεκεμβρίου του έτους 1930 εις το Βουρνάζιον (Καλοβρύση), της Μεσσηνίας και εκοιμήθη την 10ην Νοεμβρίου 1989.