Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

«ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛ᾿ ΟΥ ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ» (Κορινθ. Δ’8’)!!!

 

«Η στενοχώρια είναι η πιο μεγάλη αρρώστια... Να τη διώχνετε»!!

Άγιος Ιάκωβος o Τσαλίκης