Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ!!

 

 

Εγκώμιο προς την Πολύαθλο Αγία Φιλοθέη, το οποίο περιλαμβάνεται στην Ακολουθία της Αγίας, την οποία συνέγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής με το όνομα "Ιέραξ":

 

«Δαυῒδ γὰρ τὸ πρᾶον ἔσχες

καὶ Σολομῶντος, σεμνή, τὴν σοφίαν,

Σαμψὼν τὴν ἀνδρείαν,

καὶ Ἀβραὰμ τὸ φιλόξενον,

ὑπομονήν τε Ἰώβ,

τοῦ Προδρόμου δὲ θείαν ἄσκησιν»!!

 

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία