Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Ο ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΝ!!


 

«Να βλέπουμε τις αρετές των άλλων και τα δικά μας ελαττώματα.

Έτσι θέλει ο Θεός! Έτσι είναι ωραία!»!!

Γέροντας Ευμένιος ο Σαριδάκης