Κυριακή 3 Απριλίου 2022

Η ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ...


 

«Η απόγνωσις είναι θανάσιμος αμαρτία,

και χαίρει εν αυτή υπέρ άπαντα ο διάβολος...

Διαλύεται δε ευθύς με την εξαγόρευσιν»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής