Τρίτη 26 Απριλίου 2022

ΤΑ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ!!

 

Τα όπλα γιά τον αόρατο πόλεμο:
«Μη θαρρεύεσαι ποτέ εις τον εαυτόν σου!
Να έχεις όλο το θάρρος εις τον Θεόν!
Να αγωνίζεσαι πάντοτε!
Να προσεύχεσαι!»
 

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης