Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΜΕΤΑΝΟΟΥΣΑΝ ΨΥΧΗΝ!!


 

Ένας Γέροντας είπε:

«Εις εκείνον τον αδελφό, ο οποίος μετανοεί, αρμόζει να πράξει τα εξής:

- Να ζήσει μόνος!

- Να έχει φροντίδα γιά την ψυχή του!

- Να πενθεί γιά τις αμαρτίες του!

- Να μην έχει μέριμνα γιά τα πράγματα αυτού του κόσμου!

- Κανένα να μην στενοχωρήσει!

- Τον εαυτό του να θλίβει!

- Τον εαυτό του να ελέγχει!

- Να ζει στερημένα!

- Να κρίνει τον εαυτό του!

- Πάντοτε να αγρυπνεί!

- Με πόνο καρδιάς να ζητάει από τον Θεόν το έλεός Του!»!

 

Μέγα Γεροντικό.