Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ, ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΥΠΟΜΟΝΗΝ!!


 

«Μην περιμένετε και μην επιδιώκετε να σταματήσουν οι δοκιμασίες.

Απεναντίας, προετοιμάστε τον εαυτό σας να τις σηκώνει ως το θάνατο!

Μην το ξεχνάτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό!

Αν δεν τοποθετηθείτε έτσι απέναντι στις δοκιμασίες,

η υπομονή δεν θα στερεωθή στην καρδιά σας»!

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος