Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ.

 

 

Ο θυμός γεννιέται από:

-Την κενοδοξία.

-Την έπαρση.

-Την φιλαργυρία.

-Την γαστριμαργία.

-Και μερικές φορές και από την πορνεία.

Ο θυμός προκαλεί:

-Την μνησικακία.

-Την έχθρα.

-Την δικαιολογία.

-Και το μίσος.

Ο θυμός καταπολεμείται με:

-Την αοργησία!

-Την πραότητα!

-Και την ταπεινοφροσύνη!


 

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης