Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Η ΟΡΘΗ ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ!!


 

«Μην ακούσεις ποτέ τί λέει ο κόσμος. Μπαίνουν πειρασμοί, άνθρωποι είμεθα.

Ό διάβολος έχει πολλά ποδάρια, πανουργίες, παγίδες...

Όλα να αντιμετωπίζωνται μέσα στο γάμο, με αγάπη, πραότητα, υπομονή!

Πίστη στον Θεόν και προσευχή, και όλα θα πηγαίνουν κατά Θεόν!

Μεταξύ των συζύγων να υπάρχει κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και ειλικρινείας!»!!

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης