Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΧΑΡΙΣ-ΑΦΘΑΡΣΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ!!


 

«Ώστε, λοιπόν, ρίξαμε από πάνω μας τη φθορά και ντυθήκαμε την Αφθαρσία! Ξεντυθήκαμε τον άνθρωπο της αμαρτίας και ντυθήκαμε τον άνθρωπο της Δικαιοσύνης και της Χάριτος!  Διώξαμε τον θάνατο και ντυθήκαμε την Αθανασία!»!! 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως