Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ – ΜΥΣΤΡΑ.

 
 
 

 Ο Ιερός Ναός τής Αγίας Σοφίας είναι βυζαντινή Εκκλησία στο Μυστρά, ευρίσκεται επί τής βορείας πλαγιάς τής καστροπολιτείας, πλησίον τής άνω πύλης τού φρουρίου και του Παλατιού. Ιδρύθηκε στα μέσα τού 14ου αιώνα από τον πρώτο Δεσπότη τού Μυστρά, τον Μανουήλ Καντακουζηνό, του οποίου τα μονογράμματα διαβάζονται στα επίκρανα των δυτικών ψευτοπαραστάδων και των κιόνων.

Η Εκκλησία είναι εγγεγραμμένη σταυροειδής με τρούλο και με μεγάλου μεγέθους κωδωνοστάσιο και νάρθηκα επί της δυτικής πλευράς Της. Παράλληλα, περιλαμβάνει κοιμητηριακό Παρεκκλήσιο, με υπόγεια κρύπτη, καθώς και τρία επί πλέον Παρεκκλήσια επί της νοτίας πλευράς Της. Εντός τού εσωτερικού του, ο Ναός ήταν πλούσια διακοσμημένος με τοιχογραφίες, τμήματα μόνον εκ των οποίων, ωστόσο, έχουν διατηρηθή έως σήμερα, ιδίως εντός των Παρεκκλησίων Της.

Πηγή φωτογραφιών και video: Κώστας, Χαρούλα και Ειρήνη.

Πηγή κειμένου:  el.wikipedia.org