Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟΥ!!

 

 

«Οι πόλεμοι γίνονται από τις αμαρτίες των ανθρώπων.

Να μην έχουμε τις ελπίδες μας

στα άρματα και στην ανδρεία,

αλλά στον Θεόν, διότι λέγει ο Θεός:

“Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν” (Ιωάνν. ΙΕ΄5΄)!»!!!

Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος