Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

ΣΟΦΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ!!

        <<Εδώ, σε αυτή την ζωή, δεν μπορούμε να δούμε τον Παράδεισο όπως πραγματικά είναι, και μόνο τον πιστεύουμε. Και αυτή είναι όλη η μακαριότητα της Εκκλησίας: Να μην βλέπουμε και να πιστεύουμε!
        «Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ιωάνν. Κ΄29΄)!!!
        Εκεί θα τον βλέπουμε όπως είναι, και πια δεν θα πιστεύουμε, διότι «ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι» (Α' Ιωάνν. Γ΄2΄)!!!
        Εκεί δεν υπάρχει πλέον πίστη (λέει ο Απόστολος), γιατί θα υπάρχει όραση! Λύθηκε η σκιά, λάμπει το φως! Εκεί δεν υπάρχει ελπίδα, διότι υπάρχει απόλαυση! Έπαυσε το προσδοκώμενο μέλλον, φαίνεται το παρόν! Εκεί υπάρχει μόνο αγάπη, γιατί αγαπάμε εκείνο το άκρως Αγαθό που βλέπουμε, και χορταίνει ο νους μας με την όραση, χορταίνει η καρδιά μας με την απόλαυση!
        «Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου» (Ψαλμ. ΙΣΤ΄15΄)!!! 

        Εμείς, όχι πως δεν πιστεύουμε, αλλά δεν καταλαβαίνουμε…
        Ο νους μας είναι πολύ στενός, δεν τα χωράει, είναι πολύ παχύς, δεν μπορεί να πετάξει…
        Μα όταν αξιωθούμε να δούμε οφθαλμοφανώς:
        Εκείνη την άκτιστη μεγαλοπρέπεια που έχει η Άνω Ιερουσαλήμ!
        Εκείνο το Ανέσπερο Φως που κάνει μία άδυτη μέρα αιώνιας μακαριότητας!
        Τα Αγγελικά τάγματα!
        Τους χορούς των Aγίων!
        Τους Μάρτυρες, τους Οσίους και τους Δικαίους, που είναι οι μακάριοι Πολίτες του Ουρανού!
        Την Δέσποινα Θεοτόκο Μαρία, την Βασίλισσα των Αγγέλων, να κάθεται εκ δεξιών του Θεού!
        Την Τρισήλιο Θεότητα!!!
        Τον Θεόν, πρόσωπο με Πρόσωπο! Να δούμε τα φυσικά Του Ιδιώματα, που δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, να δούμε τις τρεις Υποστάσεις Του, τον Πατέρα, τον Υιό, και το Πνεύμα το Άγιο, που είναι Τρία, και Ένας Μόνος Θεός!!!
        Την Παντοδυναμία Του, την Σοφία Του, την Αγαθότητά Του, την Δόξα Του, την Βασιλεία Του!!! 

        Τότε πρόκειται να καταλάβουμε, τί είναι ο Παράδεισος!
        Θεέ μου! (Θα Του πούμε) Εγώ άκουγα πολλά γιά τον Παράδεισο, μα εκείνα που άκουγα, δεν είναι ούτε το ελάχιστο. Άκουγα πολλά, μα δεν τα καταλάβαινα… Τώρα που τα βλέπω τα καταλαβαίνω!
        «Ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ ὁ ὀφθαλμός μου ἑώρακέ σε» (Ιώβ ΜΒ΄5΄)!!!
        Βλέπω, και όλος χαίρομαι, όλος μακαρίζομαι, όλος δοξάζομαι>>!!


Διδαχαί και Λόγοι - «Περί Παραδείσου»
 

Ηλίας Μηνιάτης
Επίσκοπος Κερνίτζης και Καλαβρύτων
(1669-1714)