Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΟΥ γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ!!


 

«Ο τέλειος, βλέπει και δεν σκανδαλίζεται!

Ο αγωνιστής φεύγει όσο μπορεί τα αίτια!

Ο χαύνος, μπαίνει μόνος του στη λαύρα της

αμαρτίας και μετά… φταίνε οι άλλοι...

Δικαιολογία… όπως η Εύα.

 

Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν,

όπου, με αφορμή κάποιον πειρασμό,

έμαθαν οι πειράζοντες να προσεύχωνται

και με την σειρά και την υπομονή

κέρδισαν και τους άλλους!»!!

Γέρων Χαράλαμπος Διονυσιάτης