Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΠΛΟΥΤΗ, ΕΝΙΟΤΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΟΒΕΡΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ.


 

Κατά την καταστροφή της Πομπηίας το 79 μ.Χ., μεταξύ εκείνων που καλύφθηκαν από την λάβα του Βεζουβίου, ήταν και μία κυρία, που προσπάθησε μαζί με την ζωή της, να σώσει και τα κοσμήματά της...

Με τα χέρια, λοιπόν, γεμάτα δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια και άλλα τιμαλφή, κατώρθωσε να βγει από την Πομπηία, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει το ποτάμι της λάβας.

Εκεί, έξω από την πόλη, βρέθηκε το σώμα της, με τα κοσμήματα. Ίσως να σωζόταν, εάν δεν έχανε πολύτιμο χρόνο, γιά να συλλέξει τα τιμαλφή της…

 

Πόσοι δεν ακολουθούμε, αυτήν την τακτική.

Μαζεύουμε, μαζεύουμε, αδιαφορώντας γιά τους κινδύνους της ψυχής και το αιώνιο μέλλον μας.