Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ!!

 

Ένας αδελφός, ερώτησε τον αββά Σισόη:

«Εάν, ενώ βαδίζουμε, ο οδηγός μας χάσει τον δρόμο, πρέπει να του το πούμε;».

Και ο γέροντας λέγει:

«Όχι»!

Ξαναρωτάει τότε ο αδελφός:

«Δηλαδή να τον αφήσουμε να μας πλανήσει;».

Και απαντά ο γέροντας:

«Τί λοιπόν, θα πάρεις ραβδί να τον δείρεις;

Εγώ ξέρω ότι κάποιοι αδελφοί πεζοπορούσαν, και ο οδηγός τους την νύκτα πλανήθηκε. Ήταν δώδεκα οι αδελφοί και όλοι κατάλαβαν ότι έχασαν τον δρόμο, αλλά καθένας αγωνιζόταν να μη μιλήσει. Όταν ξημέρωσε, τότε κατάλαβε ο οδηγός, ότι έκαμε λάθος και λέει στους αδελφούς:

“Συγχωρήσατέ με”.

Όλοι τότε, του είπαν:

“Γνωρίζαμε ότι έχασες τον δρόμο, αλλά δεν μιλήσαμε”.

Κι αυτός θαύμασε και είπε:

”Ως τον θάνατο εγκρατεύονται οι μοναχοί, γιά να μη μιλήσουν”!

Και εδόξασε τον Θεόν!

Και το μήκος του δρόμου που πήραν κατά λάθος, ήταν δώδεκα μίλια!»!!

 

Από το Γεροντικό του Σινά.